Holbæk Idrætsklinik er en del af FysioDanmark Holbæk. Vi tilbyder akut udredning og behandling af idrætsskader.

 

Vi er specialuddannede idrætsfysioterapeuter med kompetencer indenfor udredning, behandling, idrætsspecifik genoptræning, forebyggende træning samt præstationsfremmende træning.
Vi lægger vægt på en grundig og hurtig udredning med det formål, at sikre en hurtig tilbagevenden til din idræt samt forebygge at skaden opstår igen. Dette kræver en effektiv handleplan og specifik kendskab til idrætsgrenen.

Holbæk Idrætsklinik tilbyder ultralydsscanning mhp. en hurtig diagnose for at iværksætte en effektiv behandling og genoptræning.
Vi har bl.a. high power laserbehandling og shockwavebehandling som effektive behandlingsmidler kombineret med en faglig høj vejledning samt genoptræning igennem hele dit forløb.

Der er ikke venteliste på akut behandling hos Holbæk Idrætsklinik. Vi garanterer en tid inden for 2 arbejdsdage. Du behøver ikke lægehenvisning. Sygeforsikring danmark yder tilskud til konsultationerne. Se priser her.

Har du fået en akut idrætsskade og er medlem af en idrætsforening i Holbæk tilbyder vi gratis idrætsskadestue.

Hvis der er behov for idrætslægelig udredning eller behandling, har vi kontakt til idrætslæge.

Kontakt os for specialaftale med din idrætsklub.

Holbæk Idrætsklinik er en del af diagnoseteamet i forsøget Run Clever på Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet.