Shockwavebehandling

FysioDanmark Holbæk tilbyder shockwavebehandling.

Shockwavebehandling er en moderne og effektiv behandlingsmetode til specielt langvarige seneskader.

Sådan virker shockwavebehandling
Den shockwavebehandling vi tilbyder, er det der kaldes radierende shockwave, hvor en serie af højenergi trykbølger påvirker vævet så kraftigt, at den kroniske skade bliver bragt tilbage til et stadie, der minder om den akutte fase. Her vil den normale opheling, der af en eller anden årsag er stoppet eller ændret, opstartes igen.

Sådan foregår shockwavebehandling
Ud fra skadens type og omfang indstilles behandlingsparametre og applikationshoved. Det skadede område påføres kontaktgel og applikationshovedet bevæges i området. Selve shockwavebehandlingen varer 5-10 minutter og behandlingen er for de fleste patienter mere eller mindre smertefuld.
Behandlingen gentages typisk 3-5 gange med 1-2 uger imellem behandlingerne, hvorefter selve neurovaskulariseringen samt regenereringen af vævet går i gang. Det vil sige, at vævet begynder at bygge sig selv op igen og dermed reparerer den skade, der er opstået i vævet. Denne fase kan vare op til 12 uger, hvori du kan have behov for supplerende behandlinger. Afhængig af hvordan din krop reagerer på behandlingen vil du i samråd med fysioterapeuten få lagt et træningsprogram for den efterfølgende genoptræning af vævet.

Shockwavebehandling betragtes som en sikker behandlingsmetode med kun få lokale og forbigående bivirkninger, -så som smerte under selve behandlingen og deraf følgende ømhed og uro i kortere tidsrum efter behandlingen. Der kan opstå væskeansamling og rødme i huden i behandlingsområdet. Dette varer typisk en til to dage efter behandlingen. Der kan desuden opstå blodansamlinger på grund af den kraftige vævspåvirkning.

Hvad kan behandles effektiv med shockwave

  • Kroniske senevævsforandringer
  • Forbening af senevæv
  • Forkalkning i senevæv
  • Forkalkning af slimsække

Langvarige (sen-stadie) seneskader som eksempelvis:

  • Achillessenebetændelse
  • Hælspore / svangseneirritation
  • Løberknæ
  • Springerknæ
  • Tennisalbue
  • Golfalbue

Efter ca. tre behandlinger oplever op til 85 % af patienterne, at deres smerter mildnes eller helt forsvinder.

Se priser her.
Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring. Sygeforsikring danmark yder tilskud til den fysioterapeutiske konsultation.