Neurologisk Fysioterapi

Neurologisk genoptræning

Neurologisk genoptræning er til dig, der har haft en blodprop, hjerneblødning, en traumatisk hjerneskade, eller har en neurologisk sygdom som cerebral parese, sklerose, parkinson eller en anden neurologisk lidelse.

Personer med visse varige neurologiske sygdomme og funktionstab er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.
Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til dig, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Formålet med den fysioterapeutiske behandling er at forbedre eller vedligeholde dit fysiske funktionsniveau.
Læs mere om vederlagsfri fysioterapi her Vederlagsfri Fysioterapi

Intensive neurologiske genoptræningsforløb og fitness

Ud over den vederlagsfrie fysioterapi, tilbyder vi også egenbetalte intensive træningsforløb, med neurologisk genoptræning som personlig 1:1 træning ved neurologisk fysioterapeut. På den måde kan du få et langt mere intensivt forløb, end der tilbydes inden for den vederlagsfrie ordning.
Læs mere om vores intensive træningsforløb her Intensive Neurologiske Træningsforløb

Selvom fitnesstræning er yderest relevant for personer med neurologiske lidelser, er fitnesstræning ikke en del af tilbudet om vederlagsfri fysioterapi. Vi tilbyder personer i et neurologisk genoptræningsforløb fitnesstræning hos os, til en reduceret pris.
Læs mere voress tilbud om fitnesstræning soim supplement til neurologisk genoptræning her Fitnesstræning

Sådan foregår neurologisk genoptræning hos FysioDanmark Holbæk

Indledende samtale og undersøgelse

Behandlingsforløbet startes med en samtale og grundig undersøgelse.
Du vil inden 1. konsultation, få tilsendt et oplysningsskema på e-mail, hvori du kan fortælle fysioterapeuten din historie, oplyse dine funktionsbegrænsninger, angive evt. smerter, osv. På den måde er fysioterapeuten klædt godt på til den 1. samtale.
Fysioterapeuten udarbejder, i samarbejde med dig, en målsætning for behandlingsforløbet.
Du vil løbende igennem behandlingsforløbet, få tilsendt opfølgende oplysningsskemaer, hvori du kan angive ændringer i dit funktions niveau. På den måde sikrer vi, at behandlingen er målrettet og har den rette effekt.

Aktiv envidensbaseret tilgang

Vi behandler ud fra de nationale kliniske retningslinjer. Behandlingen vil ofte primært bestå af træning på små hold i træningssalen eller i fitnesscenteret. Det kan også være individuel træning i fitnesscenteret, ofte en kombination af begge dele.
Vi tilbyder mange forskellige neurologiske genoptrænings hold. Vi har diagnose specifikke hold for de mest almindelige diagnoser, som parkinson, sklerose og apopleksi. Holdene er niveauinddelt efter funktionsniveau. På nogle vederlagsfrie hold, træner forskellige diagnosegrupper på hold sammen, ud fra funktionsniveau. Nogle hold er også blandede, med vederlagsfrie patienter og alm. patienter.
Vi tilbyder også dagligt neurologiske genoptræningshold i fitnesscenteret, hvor den enkelte patient træner sammen med andre, ud fra sit individuelle træningsprogram (superviseret træningshold).

Objektive tests

Du vil ved opstart af behandlingsforløbet og løbende igennem dit behandlingsforløb, blive testet med en række forskellige objektive tests. Vi tester bl.a. din balance, styrke, kondition og bevægelighed. På den måde har fysioterapeuten mulighed for, at justere og optimere træningen samt sikre, at det rigtige niveau rammes og kvaliteten i det videre behandlingsforløb fastholdes.
Testresultatet har ikke betydning for om du fortsat kan få vederlagsfri behandling og træning, - det er udelukkende for at vurdere og optimere dit behandlingsforløb.