Nakkehold

Velkommen

Velkommen på nakkehold hos Holbæk Rygklinik.
Træningen er målrettet patienter med tilbagevendende eller kroniske nakkesmerter.
Her vil vi gennem et målrettet træningsforløb:

  • Øge dit funktionsniveau, trods generne i nakken.
  • Mindske dine smerter fra nakken (i nakke, hoved, skuldre og evt. arm).
  • Give dig redskaber til at fortsætte træningen for at vedligeholde og bedre funktionen og kontrollere dine nakkegener.

Træning på Nakkeholdet

Der vil typisk indgå fem elementer i træningen

Opvarmning
Træningen indledes med generel bevægelse af nakke, skuldre og øvre ryg med store bevægelser for at varme muskler, sener og væv op og gøre klar til den følgende træning.

Holdning og kropsbevidsthed
Her er der fokus på hvordan kroppens holdning påvirker nakkens stilling, og det arbejde musklerne skal udføre. Der vil blive trænet på at stabilisere nakken med mindst mulig kraft ved brug af nakkens ”korset-muskler”.

Cirkeltræning
Cirkeltræningsdelen består af forskellige øvelser, som gentages i op til 3 runder. Det er her du skal lære at kontrollere dine smerter og at kende grænserne for hvor meget og hvordan du kan bruge nakken uden at smerterne øges.

Til dette formål bruger vi ”Pacing”. Kort fortalt går Pacing ud på at finde det niveau, du med sikkerhed kan træne på uden forværring af dine gener. Dette niveau er udgangspunktet for træningen de første gange. Herefter øges træningsmængden ganske langsomt. Der lægges vægt på, at der ikke opstår forværring fra gang til gang. Der må godt være lettere smerter under træningen, hvis disse svinder hurtigt igen.
Generelt kan det siges at:

  • aktivitet / bevægelse er en af de vigtigste faktorer for at mindske smerter.
  • inaktivitet og angst for bevægelse er den måske vigtigste faktor til at vedligeholde smerter og mindske funktionsniveauet.
  • for meget aktivitet kan give overbelastning og udløse smerter.

Så både for lidt og for meget aktivitet er et problem, og manglende kendskab til hvor ens belastningstolerance ligger er ofte årsag til at mange opgiver at træne / bevæge sig af frygt at smerterne bliver forværrede.
Vi skal forsøge at finde balancen mellem ”for lidt” og ”for meget".

Afspænding.
Som afslutning på træningen laves forskellige afspændingsteknikker og blid udstrækning.

Selvtræning

Det forventes desuden, at deltagerne træner hjemme eller i vores træningscenter 1-2 gange om ugen.
Her bruges 4 - 8 af øvelserne fra cirkeltræningen forudgået af kort opvarmning.
Selvtræningen forventes at tage 15-30 minutter pr. gang.

Praktiske oplysninger

Du kan se vores akuteller nakkehold på holdplanen her Holdpaln
Overordnet er form og indhold på de to hold ens, så skulle du være forhindret en enkelt dag, har du mulighed for at træne med den anden dag. Hvis du er interesseret i at træne på hold mere end en gang om ugen, vil det også være en mulighed.
Træningen varetages af Fysioterapeut Niels Martinsen.
Det er typisk 5–15 deltagere på holdet.
Du behøver ikke lægehenvisning.
I forbindelse med din deltagelse på holdet, vil vi bede dig svare på to spørgeskemaer h.h.v. ved opstart af holdet og ved afslutningen.
Dine svar vil blive brugt til at vurdere og revidere indholdet på holdet.

For at vurderer effekten af dit træningsforløb så præcist og objektivt som muligt anvender vi bl.a., spørgeskemaet "Neck Outcome Score" (NOOS). Det kan du få udleveret på klinikken eller henter her: NOOS

Priser

Prisen på holdtræningen finder du her Priser
Sygeforsikringen "danmark" giver refusion til træning i vores træningscenter, når din træning er i forbindelse med et fysioterapeutisk behandlingsforløb.

Vi glæder os til at se dig på holdet!