Ryghold

Velkommen til ryghold hos Holbæk Rygklinik


Rygholdet er for personer med rygproblemer såvel nyopståede som langvarige/kroniske.

Rygholdet er en relevant træningsform hvis du eksempelvis:

  • skal træne din ryg op efter rygskade, som eks. hold i ryggen, diskusprotution, diskusprolaps
  • har slidforandringer som eks. osteoartrose (”slidgigt”) eller spinal stenose
  • har langvarige/kroniske rygsmerter
  • skal genoptræne din ryg efter en rygoperation

Holdtræning er oftere et bedre valg end træning på egen hånd. Når fysioterapeuten ser dig bevæge dig igennem hele træningen er der rig mulighed for at guide og hjælpe dig undervejs. Træning sammen med andre, giver mulighed for at spejle sig i andre, lære af hinandens erfaringer, støtte hinanden - og så er det sjovere.

Alle kan være med

Træningen er tilrettelagt så personer med forskellige problematikker kan deltage. De fleste øvelser kan varieres eller erstattes af andre, så alle har mulighed for at træne på deres eget niveau. Der forsøges i høj grad at tage hensyn til den enkeltes problemer under træningen.

Generelt kan det siges at:

  • aktivitet / bevægelse er en af de vigtigste faktorer for at mindske smerter.
  • inaktivitet og angst for bevægelse er den måske vigtigste faktor til at vedligeholde smerter og mindske funktionsniveauet.
  • for meget aktivitet kan give overbelastning og udløse smerter.

Så både for lidt og for meget aktivitet er et problem, og manglende kendskab til hvor ens belastningstolerance ligger er ofte årsag til at mange opgiver at træne / bevæge sig af frygt at smerterne bliver forværrede.
Vi skal forsøge at finde balancen mellem ”for lidt” og ”for meget".

Vi vil gennem et målrettet rygtræningsforløb

  • Øge dit funktionsniveau
  • Mindske dine smerter
  • Forebygge at ryggenerne vender tilbage

For at vurderer effekten af dit træningsforløb så præcist og objektivt som muligt anvender vi bl.a., effektmålene fra din journal.

Hvordan foregår træningen på rygholdet?
Der laves typisk en generel opvarmning, herefter cirkeltræning med fokus på faktorer som styrke, muskeludholdenhed og stabilitet samt afslutningsvis udspænding/afspænding.
Vi bruger primært kroppens egen vægt som modstand og primært måtte og træningsbold som redskaber. Det betyder også, at de fleste øvelser nemt kan overføres til træning derhjemme.
Programmet ændres periodisk, så der sættes fokus på forskellige måder at træne ryggen på.

Hvornår foregår rygholdet?

Se holdplanen her Holdplan
Overordnet er form og indhold på holdene ens, så skulle du være forhindret en enkelt dag, har du mulighed for at træne med en af de andre dage. Hvis du er interesseret i at træne på hold mere end en gang om ugen, vil det også være en mulighed.

Det anbefales, at holdtræningen suppleres med enten et hjemmeprogram eller træning i vores fitnesscenter. Træning to til tre gange om ugen er optimalt.

Der kommer fortløbende nye deltagere på holdet i takt med andre afsluttes, deltagerne er således en blanding af nye, erfarne og meget erfarne. Der er normalt mellem 5 og 15 deltagere på holdene.

Praktiske oplysninger

Træningen varetages af Muskuloskeletal Fysioterapeut Niels Martinsen og foregår i klinikkens træningssal.
Prisen på holdtræningen finder du her Priser

Sygeforsikringen "danmark" giver også refusion til træning i vores træningscenter, når din træning er i forbindelse med et fysioterapeutisk behandlingsforløb.
Du behøver ikke lægehenvisning.
Du skal melde afbud, hvis du ved du er forhindret i deltagelse, senest kl. 9 på dagen, ellers vil du blive pålagt et udeblivelsesgebyr.

Vi glæder os til at se dig på rygholdet.