Ryghold

Velkommen

Velkommen på ryghold hos Holbæk Rygklinik.
Træningen er målrettet patienter med tilbagevendende eller kroniske rygsmerter.
Her vil vi gennem et målrettet træningsforløb:

  • Øge dit funktionsniveau, trods generne i ryggen.
  • Mindske dine smerter fra ryggen
  • Give dig redskaber til at fortsætte træningen for at vedligeholde og bedre funktionen og kontrollere dine ryggener.

Træning på Rygholdet

Der vil typisk indgå fem elementer i træningen

Opvarmning
Træningen indledes med generel bevægelse af ryggen, med store bevægelser for at varme muskler, sener og væv op og gøre klar til den følgende træning.

Holdning og kropsbevidsthed
Her er der fokus på hvordan kroppens holdning påvirker ryggen stilling, og det arbejde musklerne skal udføre. Der vil blive trænet på at stabilisere ryggen med mindst mulig kraft ved brug af ryggens ”korset-muskler”.

Cirkeltræning
Cirkeltræningsdelen består typisk af 8 forskellige øvelser, som gentages i op til 3 runder. Det er her du skal lære at kontrollere dine smerter og at kende grænserne for hvor meget og hvordan du kan bruge ryggen uden at smerterne øges.

Til dette formål bruger vi ”Pacing”. Kort fortalt går Pacing ud på at finde det niveau, du med sikkerhed kan træne på uden forværring af dine gener. Dette niveau er udgangspunktet for træningen de første gange. Herefter øges træningsmængden ganske langsomt. Der lægges vægt på, at der ikke opstår forværring fra gang til gang. Der må godt være lettere smerter under træningen, hvis disse svinder hurtigt igen.
Generelt kan det siges at:

  • aktivitet / bevægelse er en af de vigtigste faktorer for at mindske smerter.
  • inaktivitet og angst for bevægelse er den måske vigtigste faktor til at vedligeholde smerter og mindske funktionsniveauet.
  • for meget aktivitet kan give overbelastning og udløse smerter.

Så både for lidt og for meget aktivitet er et problem, og manglende kendskab til hvor ens belastningstolerance ligger er ofte årsag til at mange opgiver at træne / bevæge sig af frygt at smerterne bliver forværrede.
Vi skal forsøge at finde balancen mellem ”for lidt” og ”for meget".

Afspænding.
Som afslutning på træningen laves forskellige afspændingsteknikker og blid udstrækning.

Selvtræning

Det forventes desuden, at deltagerne træner hjemme eller i vores træningscenter 1-2 gange om ugen.
Her bruges 4 - 8 af øvelserne fra cirkeltræningen forudgået af kort opvarmning.
Selvtræningen forventes at tage 15-30 minutter pr. gang.

Praktiske oplysninger

Rygholdet træner i klinikkens træningssal hver mandag kl. 17-18
Træningen varetages af Fysioterapeut Niels Martinsen.
Det er typisk 5–10 deltagere på holdet.
Du behøver ikke lægehenvisning.
Holdet kører i en 8 ugers periode
Første træningsgang vil primært bestå af introduktion samt en grundig gennemgang af cirkeltrænings- øvelserne.
Du er selvfølgelig velkommen til at fortsætte på holdet, hvis der er relevant, når det nye hold starter.

I forbindelse med din deltagelse på holdet, vil vi bede dig svare på to spørgeskemaer h.h.v. ved opstart af holdet og ved afslutningen.
Dine svar vil blive brugt til at vurdere og revidere indholdet på holdet.

For at vurderer effekten af dit træningsforløb så præcist og objektivt som muligt anvender vi bl.a., spørgeskemaet XXXXXX Det kan du få udleveret på klinikken eller henter her XXXX

Priser

Prisen på holdtræningen er
kr. 115,96 pr. gang.
Sygeforsikringen "danmark" giver refusion på kr. 57,98 pr. gang.
Når du træner på rygholdet kan du tilkøbe fitnessabonnement til selvtræning for kr. 200,- pr. mdr. via PBS. (normalpris 335,-)
Sygeforsikringen "danmark" giver også refusion til din træning i vores træningscenter, når din træning er i forbindelse med et fysioterapeutisk behandlingsforløb.

Vi glæder os til at se dig på holdet!