Priser

Priser på fysioterapi inden for den offentlige sygesikring

For at du kan opnå offentligt tilskud til fysioterapi, skal der foreligge en gyldig lægehenvisning ved første konsultation.
Den behandlende fysioterapeut skal derudover, arbejde under den offentlige overenskomst med sygesikringen.
Der er i hver region, et begrænset antal fysioterapeuter, der kan arbejde et fastsat timeantal, under sygesikringsoverenskomsten.
Da efterspørgslen på vores ydelser hos FysioDanmark Holbæk, langt overstiger den begrænsede kapacitet under sygesikringen, betyder det desværre, at der opstår ventetid for de lægehenviste patienter, der ønsker at blive behandlet under sygesikringen.
Hos FysioDanmark Holbæk må du derfor desværre påregne en ventetid på ca. 6 uger ved behandling inden for sygesikringen.
Har du brug for en akut tid kan du få en tid hos vores specialister, der arbejder uden for sygesikringen.
Priserne er overenskomsttakster, der prisjusteres to gange årligt.

YdelseFulde honorarTilskudPatientandelRefusion fra "danmark"
Første konsultation506,72199,14307,58 133,00
Normal konsultation322,19126,62195,5788,00
Holdtræning214,8184,42130,3959,00
Selvtræning107,4242,2265,2030,00
Udeblivelse/for sent afbud - Behandling322,1900,00322,1900,00
Udeblivelse/for sent afbud - Holdtræning130,3900,00130,3900,00
Se priser på alle tillægsydelser nederst på siden

Priser på fysioterapi hos specialist og Holbæk Rygklinik
Vores specialiserede fysioterapeuter arbejder uden for den offentlige sygesikringsoverenskomst. Du behøver derfor ingen lægehenvisning og er der ikke ventetid - vi kan tilbyde en tid inden for 2 hverdage.
Sygeforsikringen "danmark" giver fortsat tilskud.
Vi har flere specialiserede fysioterapeuter på klinikken:
Niels Martinsen er muskuloskeletal fysioterapeut, DipMPT og certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi.
Amdi Thorup Jensen er muskuloskeletal fysioterapeut, DipMPT, certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi og sportsfysioterapeut.
Jonas Jakobsen er under uddannelse til muskuloskeletal fysioterapeut og sportsfysioterapeut.

YdelsePrisRefusion fra "danmark"
Første konsultation600,00133,00
Normal konsultation500,0088,00
Udeblivelse/for sent afbud313,5100,00
Se priser på tillægsydelser nederst på siden

Priser på Osteopati
Vi tilbyder osteopatisk behandling ved Marianne Bigom, osteopat D.O og Mike Dybvik-Nielsen, osteopatstuderende
Der ydes ikke tilskud til osteopati fra den offentlige sygesikring. Sygeforsikringen "danmark" giver derimod tilskud til osteopatisk behandling.

YdelsePrisRefusion fra "danmark"
Første konsultation45 min.799,00175,00
Normal konsultation45 min.699,00125,00
Første konsultation osteopatstuderende45 min.599,00133,00
Normal konsultation osteopatstuderende45 min.499,0088,00
Udeblivelse/for sent afbud313,5100,00

Priser på personlig træning

YdelsePris
Personlig træning1 gang af 60 min.650,00
Personlig træning5 gange af 60 min.spar kr. 50,- pr. gang 3000,00
Personlig træning10 gange af 60 min.spar kr. 100,- pr. gang5500,00
Semi-personlig træning1 gang af 60 min400,00 pr. pers.
Semi-personlig træning5 gange af 60 minspar kr. 50,- pr. gang1750,00 pr. pers.
Semi-personlig træning10 gange af 60 minspar kr. 100,- pr. gang3000,00 pr. pers.
Udeblivelse/for sent afbud250,00 pr. pers.

Priser på massage
Massage hos vores dygtige fysioterapeut studerende.

YdelsePris
Massage 30 min.275,00
Massage 60 min.500,00
Udeblivelse/for sent afbud200,00

Ekstra ydelser til fysioterapeutisk behandling
For at optimere dit behandlingsforløb leverer FysioDanmark Holbæk en lang række ekstra ydelser din behandling kan suppleres med.
Ekstra ydelserne er ikke en del af den offentlige sygesikringsoverenskomst. De er derfor ikke dækket af overenskomsttaksten og sygesikringen giver ikke tilskud hertil. Der er på disse ekstra ydelser et tillæg til behandlingshonoraret.
Det kan eksempelvis være at du får sportstape på, ultralydsscanning, løbestilsanalyse eller behandling med high power laser, akupunktur eller shockwave.
Såfremt din tilknyttede fysioterapeut vurderer, at det vil være optimalt for dit behandlingsforløb, at der suppleres med ekstra ydelser, vil I sammen drøfte dette. Ekstra ydelserne vil altid være et aktivt tilvalg.

YdelsePris
Ultralydsscanning ifm. fysioterapeutisk undersøgelse199,00
Løbestilsanalyse ifm. fysioterapeutisk undersøgelse (extra tid)495,00
High power laserbehandling ifm. fysioterapeutisk behandling149,00
Shockwave behandling ifm. fysioterapeutisk behandling199,00
Neuromuskulær Elektrisk Stimulation - NMES ifm. fysioterapeutisk behandling99,00
Leje af NMES apparat pr. mdr. inkl. 4 elektroder750,00
Elektroder til NMES - 4 små eller 2 store99,00
Akupunktur ifm. fysioterapeutisk behandling99,00
Bassinleje75,00
Tapening (kompenserende) ifm. fysioterapeutisk behandling65,00
Træning samme dag som behandling65,00
Second opinion med anden fysioterapeut65,00
Second opinion via intern konference65,00
Second opinion hos specialist. inkl. skriftlig rapport900,00
Status rapport500,00
Bevægeanalyse med kamera65,00
Billede/video optagelse af øvelser65,00
Programlægning af individuelle øvelser via Digifys eller ExorLive65,00
Skriftligt træningsprogram65,00
Rådgivning/information om sundhed og forebyggelse65,00
Blodtryksmåling65,00
Fedtprocentmåling65,00
Mailkorrespondance65,00
Kommunikation med sundhedsfagligt personale, der er involveret i patientens behandling65,00
Gebyr for forsendelse af regning65,00

Vi tager forbehold for fejl i prislisten.