Holbæk Rygklinik

Holbæk Rygklinik er en del af FysioDanmark Holbæk.

Holbæk Rygklinik tilbyder specialiseret undersøgelse, behandling og træning af smerter i ryg, nakke og bækken.

Specialiserede fysioterapeuter
Behandlerteamet er specialiserede i muskuloskeletal fysioterapi og har mange års klinisk erfaring inden for området.

Behandlerteamet består af:

 • Niels Martinsen, muskuloskeletal fysioterapeut, DipMPT og Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi, indenfor Dansk Selskab for Fysioterapis specialiseringsordning.
 • Amdi Thorup, muskuloskeletal fysioterapeut, DipMPT og Certificeret kliniker i muskuloskeletal fysioterapi, indenfor Dansk Selskab for Fysioterapis specialiseringsordning samt sportsfysioterapeut.


Holbæk Rygklinik tilbyder

 • Undersøgelse og behandling for nyligt opståede ryggener samt plan for forebyggelse af gentagne episoder.
 • Udredning for tilbagevendende / kroniske ryggener samt afklaring, rådgivning og plan m.h.p. at lette hverdagen bedst muligt.
 • Second opinion undersøgelser inkl. skriftlig rapportering, udføres i tilfælde hvor der er behov for at friske øjne ser på et problem og hvor anden behandling ikke har hjulpet.
 • Undervisning i smerteforståelse og smertehåndtering.
 • Vejledning i genoptræning enten på hold eller individuelt, i vores træningscenter eller som hjemmetræning.
 • Genoptræning efter ryg-/nakke kirurgi.
 • Ergonomisk rådgivning – på din arbejdsplads eller på klinikken.
 • Akut tid


Best practise

For at sikre dig bedst mulig behandling benytter vi i Holbæk Rygklinik de bedst dokumenterede metoder, som anbefales i Sundhedsstyrelsens ”Nationale Kliniske Retningslinier” og vi følger Region Sjællands ”Forløbsprogram for Rygproblemer”.

Behandlingsforløb

 • Spørgeskema udsendes pr. mail inden første konsultation.
 • Grundig første konsultation med gennemgang af sygehistorie, undersøgelse samt vurdering og prognose.
 • Der aftales i fællesskab en plan for behandlingsforløbet.
 • Planen revurderes løbende igennem forløbet og der måles på både subjektiv og objektive parametre.
 • Er der undervejs i forløbet behov for yderliger udredning, igangsætter vi dette i samråd med din læge.


Samarbejdspartnere

For at gøre behandlingen af ryggenerne så optimal som mulig, samarbejder Holbæk Rygklinik tæt med din egen læge eller henvisende speciallæge.
Vi giver skriftlig tilbagemelding (med dit samtykke), så der kan følges bedst muligt op på de undersøgelser og aftaler der laves.
Vi har etableret kontakt til bl.a. Region Sjællands tværfaglige rygteam, ReumaKlinikRoskilde, Privathospitalet Aleris-Hamlet, samt lokale speciallæger (reumatologer, neurokirurger, ortopædkirurger).

Praktiske oplysninger

 • Holbæk Rygklinik har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Du modtager derfor ikke offentligt tilskud til din behandling.
 • Er du medlem af sygeforsikring ”danmark”, er der tilskud til din behandling.
 • Der er ingen ventetid.
 • Du behøver ikke lægehenvisning.
 • Er det en forsikringssag, er det forskelligt om din forsikring kræver at der er overenskomst, om du skal have en lægehenvisning og om de dækker det fulde honorar.

Se priser her