Godt Liv med Artrose i Danmark - GLA:D

FysioDanmark Holbæk tilbyder GLA:D®

- Ved uddannelse og træning har du mulighed for at forbedre din funktion og reducere din smerte i dit knæ eller din hofte.

Hvad er GLA:D® ?

GLA:D® er et specifikt og evidensbaseret uddannelses- og træningstilbud til alle med symptomer på artrose (slidgigt) i knæ- eller hofteled.
Konceptet er udviklet af Professor Ewa Roos og Postdoc Søren Thorgaard Skou fra Syddansk Universitet. Metoden støttes af Gigtforeningen og anvendes nu overalt i landet. Over 45.000 patienter har trænet efter GLA:D® konceptet.
Formålet er gennem specifik træning og tilegnet viden at reducere smerte, forbedre funktionen og herigennem lette dagligdagen og undgå eller udsætte en operation.

GLA:D® forløbet

GLA:D® forløbet starter med en grundig undersøgelse, derefter startes træning og undervisning.
Patientundervisningen er et vigtigt element, hvor man lærer om kendetegn ved artrose, risikofaktorer, symptomer, behandlingsmuligheder, træning og fysisk aktivitet, smertehåndtering, hjælp til selvhjælp m.m. Du får undervisningsmaterialet udleveret skrifteligt, sammen med dit træningsprogram og træningsdagbog.

GLA:D® træning

Træningen tilpasses den enkelte og foregår under fysioterapeutisk vejledning i minimum 6 uger. Holdtræning anbefales, da dette har vist dobbelt så god effekt som selvtræning hjemme, men selvtræning hjemme eller i fitnesscenter, eller en kombination er også en mulighed. Efter endt GLA:D® forløb (6 uger) fortsættes træningen, enten på hold eller som selvtræning hjemme eller i fitnesscenter eller en kombination.

Opfølgning

Der følges op på forløbet, med fysioterapeutisk undersøgelse og retest  efter 3 mdr.
Efter 12 mdr. følges der igen op på forløbet, denne gang via et spørgeskema.

YdelsePris MED lægehenvisningPris UDEN lægehenvisningRefusion fra "danmark"
Første konsultation, inkl. undersøgelse307,58506,72133,00
Individuel instruktion i GLA:D træning195,57322,1988,00
Individuel opfølgning195,57322,1988,00
GLA:D holdtræning130,39214,81 59,00
GLA:D patientundervisning130,39214,81 59,00