Fysioterapeutisk behandling af MS

Fysioterapeutisk behandling af multibel sklerose

Patienter med sklerose har på grund af sygdommens karakter brug for livslang forebyggende behandling og vedligeholdende træning.
Der kan være mange symptomer, og de skifter både i karakter og styrke over tid. Sværhedsgraden af sygdommen varierer også i høj grad fra person til person, og derfor vil behandlingsindsatserne også variere alt afhængig af, hvor i forløbet patienten er.

Nye strukturered behandingsforløb

Danske Fysioterapeuter, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har i den seneste overenskomst, aftalt at indføre nye strukturerede behandlingsforløb for vederlagsfrie patienter.
Den første gruppe patienter, der inkluderes i de strukturerede behandlingsforløb, er patienter med multipel sklerose.
De nye strukturerede forløb skal sikre tidssvarende behandling i overensstemmelse med gældende viden, best practice og den kliniske erfaring, samt en høj og ensartet kvalitet i hele landet. Der lægges også op til, i større omfang, at benytte digitale løsninger igennem behandlingsforløbet.
De strukturerede forløb skal også bidrage til at styrke patientens mestringsevne, og evnen til at tage ejerskab og deltage aktivt i træning og behandling af deres sklerose.
Forløbene skal ligeledes være med til at optimere det fysioterapeutiske tilbud og sikre nogle effektiviseringsgevinster, der kan skabe mere plads for den øgede patienttilgang i den vederlagsfrie ordning.

I de nye strukturerede forløb, deles sygdomsforløbet op i 5 faser; tidlig og begyndende, moderat med funktionsbegrænsninger og fremskridende eller fremskredet sklerose. Det fysioterapeutisk behandlingstilbud vil så gradvist intensiveres og tilpasses i forhold til sygdomsfasen.

Behandlingsforløb hos FysioDanmark Holbæk

Hos FysioDanmark Holbæk vil dit behandlingsforløb altid være individuelt. Vi laver sammen med dig en plan og en målsætning for dit behandlingsforløb, baseret på dit funktionsniveau, ønsker og mål. Vi følger løbende op på plan og mål og tilpasser det igennem dit forløb.
Vi behandler ud fra de nationale kliniske retningslinjer, hvor træning er den primære behandlingsstrategi, for personer med multibel sklerose.

Intensive neurologiske genoptræningsforløb og fitness

Ud over den vederlagsfrie fysioterapi, tilbyder vi også egenbetalte intensive træningsforløb, med neurologisk genoptræning som personlig 1:1 træning ved fysioterapeut med speciale i Neurologisk Fysioterapi. På den måde kan du få et langt mere intensivt forløb, end der tilbydes inden for den vederlagsfrie ordning.
Læs mere om vores intensive træningsforløb her Intensive Neurologiske Træningsforløb

Selvom fitnesstræning er yderest relevant for personer med neurologiske lidelser, er fitnesstræning ikke en del af tilbudet om vederlagsfri fysioterapi. Vi tilbyder personer i et neurologisk genoptræningsforløb fitnesstræning hos os, til en reduceret pris.
Læs mere voress tilbud om fitnesstræning som supplement til neurologisk genoptræning her Fitnesstræning