Corona info

X
Her under corona-pandemien skal vi passe ekstra godt på hinanden 💚

Vi gør alt hvad vi kan, for at du føler dig tryg hos FysioDanmark Holbæk.

 • Vi holder os løbende opdateret på myndighedernes retningslinjer og agerer herefter.
 • Vi har intensitiveret den daglige rengøring.
 • Vi sørger for at der er god mulighed for at vaske og afspritte dine hænder
 • Vi sørger for, at der er rigeligt sprit og aftørringspapir i alle rum.
 • Vi har ændret opstillingen af træningsudstyret, så der er bedst muligt plads imellem.
 • Vi sørger for, at antallet af personer i centeret hele tiden er under kapacitetsgrænsen.
 • Vi lufter ud så meget vejret tillader det.
 • Vi følger WHO anbefalinger for brug af aircondition og ventilationssystemer
 • Vi guider og hjælper jer med at holde afstand og passe på hinanden.
 • Vi bærer mundbind eller visir.

X
X
Vi beder jer om at hjælpe os med at passe på hinanden 💚

 • Mød ikke op ved tegn på sygdom!
 • Vær ekstra omhyggelig med håndvask/ håndsprit FØR og EFTER behandling og træning.
 • Undgå at medbringe pårørende eller hjælper, med minde det er nødvendigt.
 • Hold afstand til andre.
 • Vis hensyn til andre – der er mange i risikogruppen hos os.
 • Host eller nys i ærmet.
 • Undgå ophold på klinikken.
 • Undgå unødig berøring af kontaktpunkter; håndtag, gelændere, m.m

X
X
Mundbind

Der er indført krav om brug af mundbind eller visir, i alle offentlig tilgængelige lokaler, gældende fra på torsdag d. 29. oktober 2020.

Det betyder at du hos FysioDanmark Holbæk skal bære mundbind eller visir.

For at minimere smitterisiko og smittespredning, vil medarbejderne hos FysioDanmark Holbæk, bære mundbind eller visir hele tiden.

Vi anbefaler ligeledes at du bærer mundbind eller visir hele tiden. 

Det er dog ikke et krav fra myndighederne, at  mundbind eller visir skal bæres hele tiden.

 

Ankomst og venteområde
Du skal bære mundbind eller visir når du ankommer til FysioDanmark Holbæk.
Du kan købe engangs mundbind i receptionen.
Kravet om mundbind eller visir, er IKKE gældende når man sidder ned. For at minimere smitterisiko, anbefaler vi dog at du beholder det på også når du sidder.

Fysioterapeutisk behandling
Du skal have mundbind på indtil du er i behandlingsrummet. Under behandlingen skal du som udgangspunkt også bære mundbind eller visir. Der kan dog være situationer hvor fysioterapeuten vurderer at der ikke skal bæres mundbind eller visir.
Ved behandling af patienter i risikogruppen, kan mundbind suppleres med brug af ansigtsvisir og handsker. Dette vurderes af fysioterapeuten sammen med patienten.

Træning i træningscenteret
Du skal have mundbind eller visir på indtil du er i omklædningsrummet eller indtil du har taget overtøjet af i indgangspartiet og er klar til din træning.
Kravet om mundbind eller visir, er IKKE gældende under selve træning.

Holdtræning i salen
Du skal have mundbind eller visir på indtil du er på “din plads” i holdsalen.
Kravet om mundbind eller visir, er IKKE gældende under selve træning.
Du skal have mundbind på igen når du skal rengøre træningsudstyret og når du forlader salen.

SPIN træning
Du skal have mundbind eller visir på indtil du er på SPIN cyklen.
Kravet om mundbind eller visir, er IKKE gældende under selve træning.
Du skal have mundbind på igen når du forlader din cykel.

Omklædning og bad
Kravet om mundbind eller visir, er IKKE gældende når man klæder om i omklædningsrummet og er i bad.

Vores medarbejdere vil bære mundbind eller visir, allerede fra på mandag d. 26. oktober. Vi anbefaler at du som patient/bruger af træningscenteret også bærer mundbind hos os allerede fra mandag, selvom det først er et krav fra torsdag d. 29. oktober.

For at minimere smitterisiko, anbefaler vi ligeledes at du også træner med mundbind på – hvis det er muligt. 

Vi gør opmærksom på at restriktioner omkring brug af mundbind hos FysioDanmark Holbæk er foreløbige, da der fortsat mangler den endelige formulering i lovgivningen samt branchespecifkke retningslinjer.

X
X
Hold afstand

Vi ved godt at i har hørt det før! Men det er VIGTIGT!

Vi vil gerne have at FysioDanmark Holbæk er et trygt sted at komme. Afstand er den vigtigste faktor for at undgå smittespredning.

Hjælp os med at passe på hinanden, ved at holde god afstand til andre. Det er vores alles ansvar.

 • Giv god plads når nogen skal passere.
 • Vent i god afstand til andre i venteområdet.
 • Vent gerne udenfor, der er stole i gården. Vi skal nok kigge efter dig der også.
 • Vent gerne ovenpå hvis du skal til behandling hos Niels, Jonas, Rasmus eller Helene.
 • Personalet vil selvfølgelig hjælpe jer med at holde den fornødne afstand. Oplever vi at I kommer for tæt på hinanden, vil vi bede jer om, at fordele jer bedre.
 • Sig fra hvis nogen kommer for tæt på dig.

X
X
Tryg træning i træningscenteret

Vi har god plads i træningscenteret. I forhold til kapacitetsgrænsen, må der være omkring 100 mennesker i træningscenteret ad gangen – og det er meget langt fra hvad der er på noget tidspunkt.

Under træning skal der holdes 2 meters afstand til andre. Dette kan godt være en udfordring i praksis.
Vi monitorerer derfor antallet der træner og hvor godt der bliver holdt afstand i træningscenteret.

Det er primært stueplansdelen af træningscenteret der kan komme lidt pres på om formiddagen.
Vi opfordrer derfor til at i træner på et tidspunkt hvor der er færre mennesker i huset.

Der er personale i hele træningscenterets åbningstid. Vi prøver, så godt vi kan, at hjælpe og guide til at holde afstand og passe godt på hinanden.

Vi lufter ud i træningscenteret, så meget vejret tillader det.
Måske du skal have lidt mere tøj på når du træner fremover.

Sprit udstyret grundigt af efter brug.

X
X
Tryg holdtræning

Vi har begrænset holddeltagerantallet til makimalt 10 personer inklusiv instruktøren.

Holdtræningssalen er lige under 100 kvadratmeter, med højt til loftet, så der er god plads til de 10 personer der træner på holdet.

Vi skal dog allesammen være meget opmærksomme på at holde afstand til hinanden.
Fordel jer i salen med god afstand til hinanden. Der er sat stjernemarkeringer op med mindst 2 meter imellem, for at hjælpe jer.

Træn ikke for tæt på andre – ved træning skal der hele tiden være 2 meter imellem jer.

Tag mundbind på og giv god plads når du skal ind og ud af holdsalen. Her oplever vi, at der kan være tendens til at holddeltagerne klumper sammen.

Alle hold i salen stopper 10 minutter før, for at give tid til grundig rengøring af træningsudstyret – og for at skabe plads til at holddeltagerne kan komme ind og ud af salen med god afstand til hinanden.

Vi lufter så meget ud i holdsalen, som vejret tillader. Måske du skal have lidt mere tøj på når du er til holdtræning fremover.

Ved behov har vi også mulighed for at starte ventilation/aircondition i salen. Her renses luften igennem filtre og blandes med ren luft udefra. Ventilationssystemet er, jvf. retningslinjer fra WHO, sat til at recirkulere luften minimalt.

X
X
Tryg SPIN træning

I SPIN salen er der ligeledes god plads tildeltagerne, i forhold til kapacitetsgrænsen og cyklerne står med minimum 2 meters afstand imellem.

I forhold til ventilationen i SPIN lokalet følger vi retningslinjerne fra WHO. Ventilationssystemet i SPIN recirkulerer ikke luften, men suger luft ud at SPIN lokalet og puster ren luft udefra og ind. Ventilationssystemet kører både før og efter timerne, for at maksimere luft udefra. Vi vil derudover, når det er muligt, også køre med åbne vinduer for at optimere luftskifte. Måske du skal have lidt mere tøj på når du er til SPIN fremover. Loftfanerne er effektive til at forbedre cirkulationen af luften udefra og minimere risikoen for lommer af stillestående luft. Ved brug af loftfaner er der, modsat stående faner, meget lav risiko for at luften blæser direkte fra en person, over på en anden.

Ved SPIN er det primært når du skal ind og ud af SPIN salen, samt når cyklerne skal rengøres, at det kan være svært at holde den fornødne afstand. Brug mundbind og hav god tålmodighed og giv her ekstra god plads til hinanden.

X
X
Lav risiko for smittespredning i fitnesscentre

Smittespredningen i indendørsidrætten/fitnessbranchen er meget beskeden i forhold til andre sektorer i samfundet.
Der har ikke været udbredt smitte med coronavirus, som har rod i fritidsaktiviteter og fitnesscentrene. Det viser både den seneste tids myndighedsundersøgelser samt internationale undersøgelser af fitnesscentre.

Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet en opgørelse for perioden 14. maj til 30. september, som viser at det kun er 3,3 %, svarende til 168 ud af de 5.073 adspurgte smittede, der peger på fritidsaktiviteter som det sted, de formoder at være blevet smittet.

Statens Serum Institut opgør løbende forekomsten af covid-19 fordelt på brancher. De seneste tal viser, at forekomsten blandt kultur- og fritidsansatte ligger under det samlede gennemsnit: 298 personer registreret smittet ud af de omkring 50.000 ansatte inden for kultur og fritid, svarende til 0,59 %.

En Engelsk undersøgelse blandt omkring over 1500 fitnesscentre, viser ligeledes et lavt antal smittetilfælde i fitnesscentre. Ud af 22 millioner besøg siden genåbning af fitnesscentrene i juli og frem til midten af september, er det kun 78 brugere der blevet testet positiv for covid-19. De rapporterede sager repræsenterer hændelser, hvor myndighederne har informeret fitnesscentrene om, at en bruger, der har benyttet faciliteterne ,inden for en bestemt tidsperiode, er teste positiv og er ikke et udtryk for at smittespredningen er sket i fitnesscentrene.

 

I USA har man, i sommers, analyseret data fra næsten 50 millioner besøg over 3 måneder, i næsten 3000 træningscentre henover USA. Her var infektionsraten også meget lav, med 1155 medlemmer der testede positiv henover de 3 måneder. Det svarer til 1 person der tester positiv for hvert 42.731 besøg eller en infektionsrate på 0.0023% . Heller ikke her var der noget der pegede på at smitten var sket i fitnesscentrene.

I Norge blev der i maj måned, ligeledes lavet en undersøgelse i forbindelse med genåbning af fitnesscentrene. Her testede man lige under 2000 personer, i forskellige aldersgrupper, der trænede i 5 forskellige fitnesscentre i Oslo. Her var der ingen der blev testet positiv efter to ugers træning.

FysioDanmark Holbæk er derudover ikke helt at sammenligne med et almindeligt fitnesscenter, da vi også et en fysioterapi klinik. Som en del af sundhedssektoren er vi underlagt langt større krav til bl.a. hygiejne, end fitnesscentre og andre sportsfaciliteter. Vores hygiejnestandart opfylder de nationale infektionshygiejniske retningslinjer for sundhedssektoren.

X
X
Fysioterapi og træning for personer i risikogruppen

Er du i risikogruppen og er du utryg – eller er det ikke forsvarligt, at du her under corona-pandemien kommer hos os som du plejer, så kontakt os.

 • Vi kan tilbyde dig tider til behandling og træning, hvor der er færrest muligt i huset. Vi tilbyder nu også fysioterapi i weekenden.
 • Vi kan arrangere at du kan komme til behandling, uden kontakt med andre end fysioterapeuten.
 • Vi kan, i nogle tilfælde, tilbyde fysioterapeutisk behandling hjemme hos dig.
 • Som et alternativ til fysioterapeutisk konsultation, med fysisk fremmøde, tilbyder vi fysioterapeutisk telefon- eller videokonsultation. Du kan læse mere her Telefon- og videokonsultation
 • Et individuel hjemmetræningsprogram kan være et effektivt alternativ til træning på klinikken. Læs mere her hjemmetræning
Ring til os på 59439304 eller skriv til os på 4300@fysiodanmark.dk så kan vi snakke om hvad vi kan tilbyde dig i forhold til netop din situation.