Smertebehandling

Holbæk Rygklinik er specialiserede i behandling af langvarige og mere komplekse smertetilstande.

Mange med langvarige eller kroniske smerter er frustrerede over manglende effekt af tidligere behandling, over manglende eller utilstrækkelige forståelse og forklaringer på deres smerter.
Mange har ikke forståelse for at man ikke kan "se" smerterne på røntgenbilleder, scanninger, blodprøver eller andre undersøgelser.
Mange oplever også manglende sammenhæng mellem det de foretager sig og smerterne - smerterne får deres eget liv.
Mange oplever smerterne som unormale og stempler dem som "psykiske" eller i hovedet.

Lær at forstå dine smerter

Igennem patientuddannelse, altså samtale, undervisning, metaforer og videnskabelige forklaring kan du lære at forstå hvad kroniske smerter er - og hvordan man skal komme videre med dem.
I følge de nationale kliniske retningslinjer, udarbejdet af sundhedsstyrelsen, bør patientuddannelse være det primære behandlingstilbud ved behandling af ikke specifikke kroniske smerter. (Medicin, træning, manuel behandling osv. er derved af sekundær betydning.)

Smertebehandlingsforløb

Afklaring
Plan
Tilbage til / genoptage aktiviteter
Træning/Bevægelse
Tilbage på sporet

Skræddersyet individualiseret behovsbestemt forløb

(Dette er det behandlingssystemet ikke gearet til.... - uden for sygesikringen...?)
Hos Holbæk Rygklinik sammensætter vi sammen med dig, et forløb med de interventioner der skal få dig tilbage på sporet.