Sportsfysioterapi

Behandlingsforløb hos Holbæk Sportsklinik

Alle behandlingsforløb er forskellige og individuelt tilpasset den enkelte patient og problem.
Et simpelt førstegangs problem behandles helt anderledes end en langvarig kompleks problemstilling. Du har selv stor indflydelse på hvordan behandlingsforløbet sammensættes.

Boblerne i figuren herunder, viser de områder vi typisk kommer omkring ved et behandlingsforløb hos Holbæk Sportsklinik. I nogle forløb fylder nogle områder meget  og nogle områder er måske slet ikke relevante for dit forløb.
Områderne (boblerne) vil ofte også glide ind i hinanden, således at både undersøgelse, behandling og træning bliver mere eller mindre integreret i hinanden.

Sportsskader kan groft opdeles i to typer; akutte skader og overbelastningsskader.

Akutte skader
En akut sportsskade opstår pludseligt, på grund af for høj belastning af vævet én gang. Akutte sportsskader kan eksempelvis være vridtraume i anklen, trælår, fibersprængninger, overrevet forreste korsbånd eller knoglebrud.

Har du fået en sportsskade, er det vigtigt at modtage akut skadesbehandling, at få en hurtig vurdering af skadens omfang samt sikre diagnosen, så du hurtigt kommer i gang med den korrekte behandling og genoptræning.

For medlemmer af en idrætsklub i Holbæk, tilbyder gratis Idrætsskadestue, for udredning af akutte idrætsskader.

Vi har som både muskuloskeletale fysioterapeuter og Sportsfysioterapeuter ekspertise i klinisk diagnosticering og har mulighed for ultralydsscanning på klinikken. Vi oplyser dig om prognosen og hvad du kan forvente af tidsperspektiv for din genoptræning og tilbagevenden til din idræt.

Ved alvorligere skader har vi kontakt til idrætslæger, der kan iværksætte lægelig behandling.

Fokus på skadesbehandlingen i den akutte fase, vil være på smertelindring, aflastning af det skadede væv og fremning af helingsprocessen. Det kan vi bl.a. gøre ved tapening, bandagering, high power laserbehandling, manuel behandling, samt vejledning i aktiv hvile og alternativ træning. Efterhånden som vævet tolererer større belastning vil genoptræning iværksættes.

Overbelastningsskader
Overbelastningsskader i sport opstår over tid, på grund af for meget belastning af vævet i forhold til dets styrke. Eksempler på overbelastningsskader kan være, svangsene betændelse (hælspore), løberknæ, springerknæ, skinnebensbetændelse, lyskesmerter/sportshernie, tennisalbue, indklemningssyndrom i skulderen.

Vi udsættes ved sport, for mange former for belastning. Det er den samlede påvirkning som kroppen udsættes for, der har betydning for om vi styrker eller overbelaster. Belastningerne kan opdeles i interne og eksterne faktorer:
Interne faktorer er kroppens ressourcer som eksempelvis; ledbevægelighed, muskelstyrke, balance, koordination, kondition, ledstabilitet, bevægemønstre, teknisk kunnen, alder, vægt, tidligere skader og personlighed.
Eksterne faktorer er det vi udsætter kroppen for, som eksempelvis; sportsgren, træningsmetode, træningsmængde, træningsintensitet, restitution, underlag (asfalt, grus, græs, hal) og udstyr (sko, cykel, ketcher).

Ved udredning af en overbelastningsskade har vi fokus på at finde årsagen til overbelastningen. Her adresserer vi både de interne og eksterne faktorer. Det betyder at vi ikke kun undersøger den skadede struktur, men kommer hele vejen rundt om hvordan din krop fungerer og hvad du udsætter den for. Vi bruger både specifikke isolerede kliniske tests af eksempelvis din bevægelighed og styrke, vi analyserer hvordan du bevæger dig i funktioner og i din idræt. Eksempelvis kan vi analysere hvordan du løber, ved highspeed videooptagelse, for at se om din løbestil belaster dig uhensigtsmæssigt. Læs mere om løbestilsanalyse her.

Vi har ved ultralydsscanning mulighed for at verificere diagnosen, vurdere skadens omfang og i hvilket stadie skaden er i. Dette gør, at vi kan give en mere præcis og effektiv behandling.

Behandlingen stiler således både mod den skadede struktur og årsagssammenhængene. Vi tilbyder moderne effektive behandlingsmodaliteter som high power laserbehandling og shockwavebehandling. Ud over behandlingen stilet mod vævsheling vil der ved behandling af overbelastningsskader være stor fokus på behandling af de interne faktorer samt adressering af de eksterne. Genoptræning vil derfor være en stor del af behandlingen.

Genoptræning
En korrekt genoptræning i forhold til vævshelingens faser er med til at skabe de bedste forudsætninger for hele dit forløb samt forebygge, at dit forløb bliver forhalet og sikre at skaden ikke opstår igen.
Vi anvender stigeprincippet, hvor der i løbet af genoptræningsforløbet sættes gradvist større krav, med øgning i volumen, intensitet, tempo, belastning og det sættes stigende krav til teknik, koordination og balance.
Vi laver sammen en plan for din genoptræning.

Træningscenter
Vi har i vores træningscenter udstyr til hele genoptræningsforløbet, fra specialiseret genoptrænings udstyr til tunge frie vægte. Læs mere om vores fitnesscenter her.

Inden du vender tilbage til din sport, sikrer vi at du er klar, ved at screene dig med både sports-specifikke og diagnose-specifikke klartests.

Forebyggelse af sportsskader
Vi har indgående kendskab til, at analysere de krav til bevægeapparatet som netop din sportsgren kræver.
Vi undersøger hvordan du bevæger dig og undersøger dig med en række funktionelle tests og screeninger.
Vi anvender specifikke analyser af bevægelser i din sport, eksempelvis løbestilsanalyse, videoanalyse af din kastebevægelse, golfsving osv.
Vi kan også screene dig med det mere generelle screeningsværktøj Functional Movement Screen (FMS), der er et anerkendt screeningsværktøj, som bruges til at identificere begrænsninger eller asymmetrier i syv fundamentale funktioner/bevægelser.
Ud fra analysen udarbejder vi et effektivt træningsprogram til dig så du forbliver skadesfri og øger din præstationsevne. Overvejelser omkring træningspas, restitution, variation, styrke, udholdenhed og koordination vil indgå som en naturlig del af træningsprogrammet.

Vi ser dette fokus område, den forebyggende træning, som et af de vigtigste parametre indenfor idrætsfysioterapien.