Fysioterapeutisk behandling

Vi tilbyder nu undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling og genoptræning, til dem, der vurderes at have behov for fysioterapeutisk behandling under COVID-19 pandemien.

Har du brug for fysioterapeutisk behandling, kan du kontakt FysioDanmark Holbæk på 59439304, her visiteres du til behandling. Visitationen bygger på en sundhedsfaglig vurdering af balance mellem risiko for smitte og behov for behandling. Her vurderer vi bl.a. ud fra følgende kriterier

 • Alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden
 • Risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette
 • Risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
 • Påvirkning af livskvaliteten
 • Påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

I mange tilfælde kan behandlingen foregå via telefon- eller videokonsultation, specielt hvis du er i risikogruppen.

 • FysioDanmark Holbæk er kun åben ved forudgående aftale
 • Der må ikke mødes op uden en aftale
 • Online booking af behandling er lukket, da alle skal visiteres
 • Mød ikke op ved tegn på sygdom
 • Undgå ophold på klinikken
 • Undgå at medbringe pårørende eller hjælper, med minde det er nødvendigt
 • Hold afstand
 • Vær ekstra omhyggelig med håndvask/ håndsprit før og efter behandling
 • Vi anvender værnemidler ud fra en individuel vurdering

Vi følger Sundhedsstyrelsens forholds-og hygiejneregler og opdaterer løbende vores tilgang i henhold til styrelsens retningslinjer.